veikko vasama

Jäätikkö / Glacier
Svartfjellj
økelen 1999