veikko vasama

Finnmarkin yleisin liikennemerkki / The most common traffic sign of Finnmark
Evighetsbakken 1999