veikko vasama
Perämoottori talvehtii | A hibernating outboard motor 
Sodankylä Vuotso 1991