veikko vasama

Tulva ja normaalivesi / Flood and normal waterlevel (rollover)
Merenojan suu
Toukokuu / May 1882