takaisin tekstiin

Suojelualueet ja erämaat ympäröivät kiistanalaisia kohteita

Metsätaloustoimintaa harjoitetaan n. 9% osuudella Ylä-Lapin pinta-alasta. N. 30% alueen hakkuukertymästä on peräisin yksityisten omistajien, mm. saamelaisporomiesten metsistä. Valtaosassa saamelaisaluetta (tunturi-, luonnonsuojelu- ja erämaa-alueet) voimaperäisintä maankäyttöä on nykymuotoinen porotalous.