veikko vasama

Jyrkkä rantatörmä / A crag
Saarenmaa, Panga